Riigikaitseõpetuse teooria ja praktikatundide (laager) läbiviimisel lähtume riiklikult kehtestatud õpetaja miinimumpalgast. Kuna normkoormused võivad kooliti erineda, siis konkreetse summa lepime kokku iga kooliga eraldi.

Riigikaitselaagri läbiviimiseks koolidele, kus me ise riigikaitseõpetust ei korralda, koostame eelarve lähtudes osalejate arvust, laagri pikkusest ja toimumiskohast. Koostatud eelarve alusel on võimalik küsida toetust Kaitseressursside Ametilt.

Riigihankega hallatava varustuse transport ja hooldus on koolidele tasuta. Riigikaitse Rügemendi varustuse rentimise ja kuluvarustuse hinnad leiad meie e-poest.

Formeerimine ja lahkuformeerimise hind sõltub meie poolt rakendatavate inimeste hulgast ja ajalisest mahust. Arvestame ühe inimese tunnitasuks 12 eurot (sh riiklikud maksud).