Meie meeskonnas on inimesed, kes on tihedalt seotud kas kaitseväe või kaitseliiduga või nendega seotud valdkondades.

  Kristo Pals – asutajaliige, koolitaja, juhatuse liige. Tegevteenistuses alates aastas 1997, Kaitseliidu liige, auaste vanemveebel, Kaitseväe peastaabi teeneteristi ja kaitseväe teeneteristi eeskujuliku teenistuse eest kavaler. Lõpetanud Soome Reservohvitseride Kooli ja USA sideohvitseride baaskursuse, osalenud missioonil Malis. Raamatu Missioonisõdurina Aafrikas autor. Hoiab kogu meeskonda toimivana ja tagab, et rahaasjad ning dokumendid oleks korras ning varustus riigikaitselaagritesse tagatud.
  Vahur Hanko – asutajaliige, koolitaja ja koolitusjuht. Kaitseväes alates aastast 1994, Kaitseliidu liige, auaste staabiveebel, Kotkaristi Raudristi kavaler. Läbinud staabiveebli kursuse Lahingukoolis, olnud 3 aastat välisteenistuses Brüsselis, osalenud missioonidel Kosovos ja Afganistanis. Vastutab, et kõik tunnid ja laagrid toimuksid parimal võimalikul viisil. Viib õpilased päris metsa!
   Marica Lillemets – erialakoolitaja valdkonnas, mis puudutab propagandat, infooperatsioone, kommunikatsiooni ja psühholoogilist mõjutamist. Ta on Tartu Ülikooli ajakirjanduse eriala magister, täiendanud end Majandusjuhtide Instituudis, Dublini välismajanduse instituudis ja Londonis, Reuters`i stipendiaadina äriajakirjanduse alal. Olnud üle 20 aasta tegevajakirjanik ja toimetaja. ELi ja Eesti NATO Ühingu meediaekspert. Teinud koostööd Kaitseministeeriumi, Kaitseliidu ja Kaitseväe kommunikatsiooni meeskondadega, koolitanud gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnateaduste õpetajaid ning riigikaitse valikaine õpilasi.
Henrik Guthan – vastutab Lähte ja Nõo kooliõpilaste isamaalise kasvatuse ja kaitsetahte eest. Kaitseliidu liige alates 2000, nooremveebel. Kaitseliidu teenetemedal pronks, hõbe, kuld. Kaitseliidu Tartu maleva I Malevkonna teenetemärk. Läbinud vanemallohvitseri kursuse ja erinevaid erialakursusi Kaitseliidus.
Janno Isat – reservohvitser ja kaitseliitlane. On tunde ja loenguid andnud koolides üle Eestis alates 2009 aastast, kui lõpetas riigikaitse õpetajate täiendkursuse. On panustanud ka riigikaitse õpetuse ainekava töörühmas. Aktiivse tegevuse eest riigikaitseõpetajana tunnustatud Kaitseministeeriumi poolt.
Tanel Pedaru – Kaitseliidu liige 2007. aastast, läbinud ajateenistuse Kuperjanovi jalaväepataljonis miinipilduja erialal, auaste nooremleitnant. Riigikaitseõpetaja põhitöö kõrvalt, osaleb aeg-ajalt õppustel vahekohtunikuna ja panustab Eesti Reservohvitseride Kogu tegemistesse.
Arti Levandi – major, katseväes​ aastas​t​ 1993. Saanud sõjaväelis​t koolitust nii Soomes kui Ameerikas. Osalenud erinevatel KV välismissioonidel, kogu teenistuse jooksul tegelenud väljaõppe läbiviimise, planeerimise ja abimaterjalide väljatöötamisega.
Nikolai Larionov – veebel. Riigikaitseõpetajana alustas koos Riigikaitse Rügemendi sünniga aastal 2011, Kaitseväes aastast 1997​.​  Ajateenistus mereväes, tegevteenistus​t​ alustas motorist​-tuukr​ina. Õppinud ​Saksamaa ​Liitvabariigis ​ja Taani Kuningriigis​, osalenud erinevatel rahvusvahelistel mereõppustel.
Katriin Ever – esmaabi eest vastutav. Kaitseliidus aastast 2006, auastmelt veebel, Kaitseliidu teenetemedal, hõbe. Osalenud ESTRIF-4 missioonil Kosovos. Hariduselt riigikaitseõpetaja ja erakorralise meditsiini õde. Läbinud Kaitseväe Tervisekeskuses rühma-, kompanii- ja vanemparameediku kursuse. Töötanud üle 2 aasta kiirabis ja üle 3 aasta erakorralise meditsiini osakonnas. Viib läbi esmaabi tunde ja laagrites tagab esmaabi.
Kuido Pettai – tegevteenistuses alates aastast 1993, Kaitseliidu liige aastast 2001, auaste kolonelleitnant. Kaitseväe teeneteristi eeskujuliku teenistuse eest kavaler. Kahekordne USA eeskujuliku teenistuse medali kavaler. Magister, lõpetanud Soome Kõrgema Maakaitsekooli ja Balti Kaitsekolledzi. Kaitseväes töötanud erinevatel positsioonidel nii allüksuse ülemana kui ka vanemstaabiohvitserina. Olnud välisteenistuse USAs Norfolkis, NATO Strateegilises staabis ja missioonil Afganistanis.
Riigikaitseõpetaja, riigikaitselaagite läbiviija
Jaanus Enno – kaitseväeteenistuses aastast 1993, vanemveebel. Kaitseväelaslikke teadmisi omandanud Soomes, Taanis, USA’s ja Saksamaal. Osalenud 7 rahvusvahelisel missioonil, Bosnias, Kosovos, Iraagis ja Afganistanis. 6 aastat välisteenistust Brüsselis NATO peastaabis.  Saab k​​õi​gega hakkama!
Kadi Nisu – kui vaja on Õpilasmalevas rühmajuht, kui vaja korraldab terve laagri või juhib muud projekti. Ta on kõndiv enesearengutreener. Lõpetanud psühholoogiapõhise programmiga äri/projektijuhtimise eriala kõrgharidusõppe Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris. Täiendanud ennast paljudel erinevatel kursustel. Peab oluliseks liikumisaktiivsuse tõstmist ja vaimse tervise teadmiste ja oskuste suurendamist. Meie kvaliteedikontroll
Jaak Kukk – veebel​, teenistuses alates 2005. aastast​, ​ aastast 1994 tegutsenud nii noore kotka kui ka kaitseliitlasena. ​Osalenud kuuel välismissioonil ja teeninud erinevates üksustes instruktorina.​ Osalenud aktiivselt​ sõjalis-sportlikel võistlustel, kus viib läbi erinevaid takistusradade ülesandeid ja ka ellujäämisega seotud teemasid. Tunnustatud erinevate medalitega Ameerika Ühendriikide, Kaitseliidu , ÜR​O, Nato ​ja Euroopa ​Liidu​poolt.
Tarmo Lepik – seersant, ajateenistus 2006-2007, tegevteenistuses alates 2008. aastast. Osalenud välismissioonil Afganistanis Estcoy-12 koosseisus. Teeninud Scoutspataljonis ja Toetuse Väejuhatuses. Osalenud mitmetel sõjalis-sportlikel võistlustel, 2018. aasta Võitmatute mängude pronksmedalist istevõrkpallis. Tunnustatud erinevate missioonimedalitega ning Eesti Vabariigi presidendi Kotkaristi kuldristi teenetemärgiga.
Rando Randmäe – alustas karjääri riigikaitseõpilasena Henrik Guthani käe all, mis viis vabatahtlikuna ajateenistusse. Ajateenistuses suunati jaoülemana Rügemendi korraldatud riigikaitselaagrisse. Nüüd täidab rügemendi veebli ülesandeid, on laagrite veebel, hoiab väljaõppekeskust korras ning tagab varustuse kõikide koolide laagritele.
Kusti-Kaarel Pals – Raske lapsepõlv laiguliste vanemate lapsena, keda maast madalast on ümbritsenud ainult vormis inimesed, ei ole jätnud palju otsustuskohti eriala valikul. Kui vaja, paneb tööle formeerimisliini, järgmisel hetkel on maskeerunud põõsaks ja sekund hiljem õpetab airsoft relvi kasutama. Enamjaolt on koolitatavad temast vanemad….
Kuna kohad laagris on täis, siis on võimalik liituda ootejärjekorraga Anname teada, kui vabaneb mõni koht laagris. Lisage siia oma e-maili aadress

No fields found, please go to settings & save/reset fields