Riigikaitse Rügement on loodud 2011. aastal eesmärgiga läbi viia riigikaitseõpetust gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes. Kõik Riigikaitse Rügemendi liikmed omavad sõjaväelist väljaõpet ning pikka teenistuskogemust. Meie eesmärk on läbi noorte harimise tagada, et riigikaitse oleks laiapindne ja ühiskonda liitev.
Võimaluse korral aitame korraldada riigikaitse suunitlusega laagreid väljapool õppekavades kehtestatut näiteks Eesti Õpilasmalevale või käitumisraskustega noortele.
Meie embleemil olev tammepuu sümboliseerib püsiväärtusi ja igavlikkust. Tamm on pika ea, tugevuse ja jõu sümbol, mille juured on sügavalt Eestimaas kinni. Kolm vertikaalset kriipsu on taktikaliselt rügemendi sümbol.

Tagasiside: