Oleme riigikaitseõppe korraldamisel aru saanud, kui olulised on noorte taustateadmised religioonist. Oleme tuginedes riiklikule ainekavale kokku pannud programmi, milles tutvustame ja analüüsime erinevaid religioone, keskendume nende tavadele ja kommetele. 35 tunnise kursuse läbinu teab, millest tulenevad religioonide vahelised konfliktid ning kuidas see mõjutab riikide vahelisi suhteid. Kursuse läbiviijateks on kaitseväe taustaga kaplanid, erinevate religioonide esindajad ja valdkondlikud eksperdid. Kursuse käigus korraldame 1-2 õppekäiku pühakohta.

Kuna kohad laagris on täis, siis on võimalik liituda ootejärjekorraga Anname teada, kui vabaneb mõni koht laagris. Lisage siia oma e-maili aadress