Viime tunde läbi üle eesti erinevates koolides lähtudes Gümnaasiumi Riikliku õppekava lisa 9 (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 6.01.2011 määrusega nr 2 alusel. 35 tunni pikkuse kursuse viime läbi lähtudes kooli soovidest ja vajadustest, näiteks:

  • Paaristunnina iganädalaselt perioodil kahe veerandi jooksul
  • Semestripõhiselt 5 tundi õppenädalas
  • Nädalane kursus koos või ilma riigikaitselaagrita
  • Kuni 5 nädalane periood, kus konkreetne päev nädalas toimub terve päeva jooksul riigikaitseõpe

Tundide läbiviimisel määrame kursuse eest vastutama konkreetse õpetaja, kellel on õigus lähtudes tunni teemast kaasata eriala koolitajaid. Nii käivad traditsiooniliselt erialaspetsialistid andmas loenguid esmaabist, küberkaitsest, massihävitusrelvadest jne. Samuti annab Kaitseressursside Amet ülevaate ajateenistusest ja tutvustab karjäärivõimalusi kaitseväes.

Kaitseressursside Ameti toetuse abil viime osa tunde läbi väljapool kooli ekskursioonidena erinevates sõjaajaloo muuseumites, väeosades, samuti püüame laskmas käia.

Meie õpetajad omavad ühist e-õppekeskkonda, kus on võimalik jagada õppematerjale ning korraldada e-õpet. E-õppe keskkond asub siin

Kuna kohad laagris on täis, siis on võimalik liituda ootejärjekorraga Anname teada, kui vabaneb mõni koht laagris. Lisage siia oma e-maili aadress

No fields found, please go to settings & save/reset fields