Riigikaitse Rügemendi väljaõppekeskus asub Harku vallas Humala külas. Keskuses on ruumi nii varustuse ladustamiseks, osalejatele vahetuks väljastamiseks ning riietumiseks ning õppetundide läbiviimiseks. Kokku on võimalik riietuda 400 osalejal.

Väljaõppekeskus asub 1690 aastal asutatud Humala mõisa endises tallihoones, mis ehitati 1894. aastal. Hoonel on pikk sõjaajalooline ajalugu nagu Humala piirkonnal tervikuna. Põhjasõja järgselt kuulus mõis kroonule ning esimese maailmasõja eel oli hoonel Peeter Suure Merekindluse maakaitse rajatistes oluline roll. Nii on väljaõppekeskuse taga säilinud omaaegsed kaevikuliinid, samuti olid tehtud kaevikuliinid mõisa ja tallihoone vahel ja talli kasutati vajadusel kasarmuna. Vabadussõja järgselt sai hoone omanikuks vabadussõja veteran. Hoones on püütud säilitada kõike, mis on vana ja väärtuslik, eelkõige imposantseid maakividest müüre.

Keskusest 800 meetri kaugusel on Kaitseliidu Harju malevale kuuluv Humala raketibaas, mis on meie põhiline laagrite läbiviimise koht. Baasis olevad kaks angaari tagavad vajadusel kaitse ekstreemsemate ilmastikuolude korral, samuti on võimalus tutvuda nii Peeter Suure merekindluse kaitseobjektide kui Nõukogude Liidu aegsete kahe sõjaväeosa jäänustega.