Riigikaitse Rügement tagab Kaitseressursside Ameti hankepartnerina riigikaitseõpetuse varustuse transpordi ja ladustamist. Tellimiskeskkond on mõeldud eelkõige riigikaitseõpetuseks mõeldud varustuse laenutamiseks, 0 eurose hinnaga varustuse hoolduse ja transpordi eest maksab Kaitseressursside Amet. Riigikaitseõpetuse varustust saavad tellida riigikaitseõpetust õpetavad haridusasutused. Antud varustus on mõeldud riigikaitseõpetust õppivatele õpilastele õppelaagris osalemise ajaks. Tellimus tuleb esitada vähemalt 7 tööpäeva enne õppelaagri algust. Tellimuse täitmine ei taga varustuse saadavust, kinnituse saadavuse kohta annab Kaitseressursside Amet. Kaitseressursside Ameti poolt mitte tagatud teenuste, varustuse komplekteerimise ja transpordikulu pakkumus edastatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist. Lisaks KRA varustusele on võimalik laenutada täiendavat varustust või soetada kuluvahendeid.