Tagasiside

Riigikaitselaagri (edaspidi RKL) nädalavahetus vastas suuremalt jaolt ootustele. Omamata isiklikku kokkupuudet relvade jms, siis oli palju uut informatsiooni, mida ilmselt ei ole otseselt vaja kasutada, kuid on väärtuslikuks täienduseks intellektuaalsel tasandil. Laagri suurim pluss on teadmiste edasiandmine praktika kaudu: kõike