Vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumise korral eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel peab vormiriietuse või selle elemendi kasutaja ehk riigikaitseõpetust korraldavale õppeasutus  hüvitama tekitatud kahju vastavalt Kaitseväe määratud korrale.