Vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumise korral eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel peab vormiriietuse või selle elemendi kasutaja ehk riigikaitseõpetust korraldavale õppeasutus  hüvitama tekitatud kahju vastavalt Kaitseväe määratud korrale.

Kuna kohad laagris on täis, siis on võimalik liituda ootejärjekorraga Anname teada, kui vabaneb mõni koht laagris. Lisage siia oma e-maili aadress