Riigikaitseõpetuse välilaagri varustuse kasutustingimused

1)      Varustust kätte saades on RKÕ õpetaja kohustatud veenduma, et väljastatud varustus vastab saatelehele. Puudujäägid tuleb tuvastada esimesel mõistlikul võimalusel, kuid kindlasti enne varustuse õpilastele välja jagamist. Kõigist puudustest tuleb koheselt informeerida MTÜ Riigikaitse Rügementi.

2)      Varustuse tagastamisel peab õpetaja veenduma tagastatud varustuse ühikute arvus ning seisukorras. Kaduma läinud ja silmnähtavalt kahjustada saanud varustuse ühikute arv ja liik tuleb kirjalikult fikseerida ja anda teada Kaitseressursside Ameti varustuse lepingupartnerile MTÜ Riigikaitse Rügemendile enne varustuse tagastamist. Kahjustatud varustuselemendid (katki, nööbid puudu jne), tagastatakse eristatuna.

3)      Varustus tagatakse transpordivahendiga vahetult ligipääsetavas kohas.

4)      Mitme kooli ühislaagri korral, kui varustus oli väljastatud õppeasutustele eraldi, märgitakse tagastamisel igale pakendile, mis kooli varustusega on tegemist.

5)      Varustus tagastatakse pakituna samades pakkevahendites, mis oli üleandmisel. Varustuselemendid peavad olema eristatud, kuid ei pea olema suuruse järgi sorteeritud.

6)      Kasutamata varustus tuleb selgelt eristada pesemist vajavast varustusest.

7)      Rakmed tagastatakse lahti võetuna.

8)      Varustuse tagastamisel tuleb veenduda, et vormide taskud ja seljakott oleksid tühjad ning eemaldatud kõik varustuselemendi juurde mittekuuluv (teibid jne). Magamiskotid peavad olema korrektselt pakitud, seljakottidel küljetaskud ja rihmad kinnitatud. Saapad on paaris ja paeltega omavahel kokku seotud.

9)      RKÕ õpetaja on kohustatud vastama kadunud või rikutud varustusega seotud MTÜ Riigikaitse Rügemendi ja Kaitseressursside Ameti arupärimistele.

10)   Kokkulepitud ajal varustuse tagastamisel tagastamata jäänud varustuse hiljem tagastamise eest vastutab õpetaja.

11)   Vormiriietuse või selle elemendi kasutuskõlbmatuks muutumise, hävimise või kadumise korral eraldusmärgi või vormiriietuse või selle elemendi kasutaja tegevuse või tegevusetuse tagajärjel peab vormiriietuse või selle elemendi kasutaja ehk riigikaitseõpetust korraldavale õppeasutus  hüvitama tekitatud kahju vastavalt Kaitseväe määratud korrale.

Kuna kohad laagris on täis, siis on võimalik liituda ootejärjekorraga Anname teada, kui vabaneb mõni koht laagris. Lisage siia oma e-maili aadress

No fields found, please go to settings & save/reset fields